Secretaría

Publicación das Listaxes provisionais de solicitantes Ciclos Formativos. Convocatoria 2020


Luns, 13 de xullo de 2020

A Consellería de Educación ven de publicar as listaxes provisionais de solicitantes de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e en modalidade a distancia.

prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o luns 13 de xullo ata as 13:00 horas do mércores 15 de xullo de 2020.

 

A reclamación deberase realizar no centro de entrega (onde se presentou a solicitude).


 

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmisión.

 

Instrucións para obter o código persoal de consulta

Acceso á aplicación informática

 

-Nota:As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

 

Para mirar as listaxes provisionais e buscar máis información pincha no seguinte enlace:

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN A CLICLOS FORMATIVOS 

 

Outras novas