Secretaría

MATRÍCULA DE ALUMNADO DE 2º CURSO DE CICLO FORMATIVO PROFESIONAL. CURSO 2020-2021


Venres, 26 de xuño de 2020

O alumnado do IES Calvo Sotelo que promociona de 1º a 2º curso dun ciclo de grao medio ou superior, así como o alumnado que ten que repetir 2º curso ou que queira facer as FCT no período out-dec neste centro e o alumnado que procede doutro centro de ensino e quere solicitar matrícula no IES Calvo Sotelo  DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUDE DE MATRÍCULA na Secretaría do IES, en horario de 9.00 ás 13.30 horas, NAS SEGUINTES DATAS segundo o ciclo formativo que estude:

Preimpresión Dixital.................……..............29 de xuño de 2020

Instalación e Amoblamento.......................30 de xuño de 2020

Impresión Gráfica ……………………….........1 de xullo de 2020

Mecanizado…………………..........................2 de xullo de 2020

Soldadura e Caldeiraría …..…………….......3 de xullo de 2020

Instalacións eléctricas e Automáticas .......6 de xullo de 2020

Mecatrónica Industrial ……….………….......7 de xullo de 2020

 

►Consulta e descarga a solicitude de matrícula e autorizacións que hai que presentar debidamente asinadas na secretaría no seguinte enlace:

Tramitación para a matrícula de 2º curso

Recordatorio:
as persoas que  teñan que acceder ao centro de ensino para realizar calquera trámite deberán ir provistas de MÁSCARA E BOLÍGRAGO e respectar en todo momento as medidas de prevención e hixiene fronte ao covid-19 marcadas polo centro 

 

Outras novas