Información xeral

PECHE DO IES CALVO SOTELO


Seguindo as instruccións da Xunta de Galicia e da Deputación, o IES Calvo Sotelo pechará a partir do luns 16 de Marzo. 

 

Manteremos informado ao alumnado mediante o procedemento habitual (Paxina web, Tokaap, email ou teléfono)

Enlace da paxina web da Deputación.

Enlace da páxina web da Conselleria de Educación.