Secretaría

HORARIO PROBAS SETEMBRO F.P. BÁSICA SETEMBRO 2019


24/06/2019

O alumnado de FP Básica do IES Calvo Sotelo que ten que examinarse en setembro pode consultar aquí neste cadro o horario das probas que se van a realizar do 2 ao 4 de setembro. Non obstante é moi importante que este alumnado, que se teñan que examinar, fale co profesorado correspondente para acordar os contidos que deben preparar.

Outras novas