Secretaría

Tramitación de títulos do alumnado que rematou un ciclo de FP en decembro 2018


Martes, 8 de xaneiro de 2019

O alumnado  que rematou no mes de decembro de 2018 algún dos ciclos de formación profesional de grao medio ou superior impartidos neste centro poden proceder á tramitación do seu título na Secretaría do IES.

O alumnado que desexe tramitar o seu título deberá aboar previamente as taxas correspondentes á expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes as ensinanzas establecidas na Loe, podendo consultar os pasos a seguir para a súa expedición, ben no enlace da páxina do IES sobre tramitación de títulos ,  ben por teléfono 981252600,  ou, ben achegándose á Secretaría do centro.

 

Outras novas