Secretaría

Composición do novo Consello Escolar do IES Calvo Sotelo 2018-2019


Xoves, 20 de decembro de 2018

O venres 21 de decembro de 2018 celebrarase a reunión de constitución do novo Consello Escolar do IES Calvo Sotelo que está composto polas seguintes persoas:

Equipo Directivo:

 • Genaro García Díaz
 •  Mª José López Roque
 •  Basilio Castiñeira Abelanda

 

Representantes do profesorado

 • Sandra Amigo Castiñeira
 •  Ruth María Barros Camba
 •  Juan José Cal Ferreira
 •  YUrena Cano Vidal
 •  Marta Fernández Escudero
 •  Manuel García Calderón
 •  Luis López Leira

 

Representantes do alumnado

 •  Nicolás Barros Lista
 •  Danie Iglesias Merelas
 •  Cándida Mª Melicio Silva
 •  Laura Pardiñas Diz

 

Representes de nais/pais/titoras/titores legais

 • Fernando Golpe García
 •  Roberto Requeira Sánchez

 

Representante do Concello

 •  Belisario Sixto San José

 

Representante de Administración e Servizos

 • Rosario Berea Ruíz

 


 

Outras novas