Secretaría

Proclamación de candidat@s elect@s nas eleccións para a renovación parcial do Consello Escolar


mércores, 19 de decembro de 2018

A Xunta Electoral do IES Calvo Sotelo  acordou  a proclamación e publicación d@s  candidat@s elect@s  nos distintos sectores para a renovación parcial do Consello Escolar 2018-2019:

 

  • En calidade de representante do Concello: Belisario Sixto San José
  • En calidade de representante do persoal de administración e servizos do centro: Rosario Berea Rúiz
  • En calidade de representantes do alumnado: Nicolás Barros, Lista, Daniel Iglesias Merelas, Cándida Mª Melicio Silva
  • En calidade de representantes de nais(pais/titoras/titores legais do alumnado: Fernando Golpe García e Roberto Regueira Sánchez
  • En calidade de representantes do profesorado: Sandra Amigo Castiñeiras e Ruth María Barros Camba

 

Outras novas