Secretaría

Proclamación de candidaturas ao Consello Escolar e designación dos membros das mesas electorais

consello-escolar-2018.jpg
Martes, 27 de novembro de 2018

A Xunta Electoral encargada de organizar e supervisar o proceso de elección dos membros do consello escolar do IES Calvo Sotelo acordou na reunión mantida o luns, 26 de novembro a admisión, proclamación e publicación das candidaturas presentadas aos diferentes sectores, aprobou os censos electorais e modelo de papeletas e celebrou o sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

As Candidaturas Presentadas polos Colectivos son as seguintes:

 

1.- Representantes do alumnado

 • Barros Lista, Nicolás
 • Batista Blanco,Marcos
 • Brichette Mayo, Samuel
 • Iglesia Puente, Alejandro de la
 • Iglesias Fontecoba , Mario
 • Iglesias Merelas, Daniel
 • Lago González, Jara
 • Melicio Silva, Cándida María
 • Rodríguez Rey, Luis Miguel
 • Sendón Rodríguez , Aitana
 • Pérez Vázquez-Gundín, Jacobo
 • Val Bañán, Fernando del

 

2. Representantes de nais/pais, titoras/titores legais do alumnado

 • Golpe García, Fernando
 • Regueira Sánchez, Roberto

 

3.- Representantes do profesorado

 • Amigo Castiñeira, Sandra
 • Barros Camba, Ruth María
 • Fernández Villares, Roberto

 

4.- Representantes do persoal de administración e servizos do centro

 • Berea Ruíz, Rosario

 

Os membros das mesas electorais designados son:

Titulares:

 • Coari Baez, Antony Gerardo (1º FP Básica Fabricación e Montaxe)
 • David Devesa Martínez (1º CGM Soldadura e Caldeiraría)

Suplentes:

 • Donoso Navas, David (1º CGM Mecatrónica Industrial)
 • Filgueira Alves, Eloy ( 1º CGM Instalacións Eléctricas  e Automáticas)

 

Outras novas