Secretaría

Sorteo para a elección dos membros da Xunta Electoral do proceso de renovación do Consello Escolar

images.png
venres, 9 de novembro de 2018

Atendendo ao calendario electoral do proceso aberto para a renovación do consello escolar do IES Calvo Sotelo levouse a cabo o sorteo para a designación dos membros da Xunta electoral (titulares e suplentes) encargada de organizar e supervisar todo o proceso de eleccións ao Consello escolar 2018.

No sorteo público celebrado Secretaría do IES,  ás 11.15 horas o xoves, 8 de novembro de 2018 saíron elexidas e elexidos os seguintes membros:

Representante do persoal de administración e servizos do centro de ensino:

  • Titular: Esther Expósito Suárez
  • Suplente: Begoña Torres Andrade

 

Representante do profesorado do centro de ensino:

  • Titular: Marta Escribano Rodríguez
  • Suplente: José Ramón Ríos Recarey

 

Representante do alumando do centro de ensino:

  • Titular: Leika Evelyn Salazar Gil
  • Suplente: Michael Alvarado Gil

 

Representante das nais/pais, titoras/titores do alumando do centro de ensino:

  • Titular: Mercedes Ferreiro García
  • Suplente: José Luis Cancela Suárez

 

A constitución da Xunta Electoral terá lugar o luns, 12 de novembro no despacho da Dirección do Centro ás 11.15 horas.

Outras novas