FPB carpintaría e moble

Familia: Madeira, moble e cortiza
Sistema educativo: LOE
Grao: Básico
Horas: 2000
Código: BMAM01

 

Que se aprende a facer?

Realizar operacións básicas de fabricación, instalación e montaxe de elementos de carpintaría e moble, mecanizando madeira e derivados, acondicionando superficies, aplicando produtos de acabamento e auxiliando nos procesos de tapizado, colaborando na elaboración de produtos coa estética e os acabamentos requiridos, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
€

En que ámbitos se traballa?

En pequenas, medianas e grandes empresas, por conta allea ou propia, dedicadas á fabricación e á instalación de elementos de carpintaría e moble, así como á aplicación de produtos de acabamento e tapizado de mobles en xeral.
€

Que ocupacións desempeñan?

Montador/ora de produtos de ebanistaría en xeral; montador/ora de mobles de madeira ou similares; montador/ora produtos de madeira excepto ebanistaría; montador/ora de envases e embalaxes de madeira e similares; acabador/ora de mobles de madeira; acoitelador/ora e vernizador/ora de parqué; vernizador/ora e lacador/ora de artesanía de madeira; vernizador/ora e lacador/ora de mobles de madeira; operador/ora de tren de acabamento de mobles; embalador/ora, empaquetador/ora e etiquetador/ora á man; peón da industria da
madeira e da cortiza; tapiceiro/a de mobles.
 

Que título se obtén?

Título profesional básico en Carpintaría e moble.
€

A que outros estudos se pode acceder?

Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio e dá preferencia para a admisión, no caso de haber máis solicitudes que prazas, aos títulos de grao medio das familias profesionais de:
 • Edificación e obra civil
 • Electricidade e electrónica
 • Fabricación mecánica
 • Informática e comunicacións
 • Instalación e mantemento
 • Madeira, moble e cortiza
 • Marítimo-pesqueira
 • Transporte e mantemento de vehículos

 

Currículo oficial

www.edu.xunta.es/fp/ciclo/BMAM01

Horarios

  Actividades

  DEPARTAMENTO DE MADERA.- Curso de dibujo por ordenador PROMOB

  IES CALVO SOTELO : PROMOB
  Noviembre 2018
    Siscom, é unha empresa de informática en Vigo altamente cualificada, para dar respostas ao vertiginoso crecemento da demanda de mercado, apoiándose nas novas tecnoloxías. Siscom imparte os [...]

  DTO DE MADERA.- JORNADAS DE SKATE

  Taller de carpintería de madera
  24 DE MAYO 2018
  Ivan Maroña, gerente de LA ESCUELA SKATE MAROÑA INDOOR, realiza una jornada en la sala PIET MONDRIAN del departamento de madera y mueble con objeto de explicar el tipo y fabricación de skates de madera.