Comisión de Coordinación Pedagóxica

Preside:

 • Director
  • Genaro García Díaz
 

Compoñentes:

 • Xefe de Estudos
  • Basilio Castiñeira Abelenda
 
 • Xefes de Departamento
  • Manuela García Calderón 
  • Josefa Monzo García
  • José Antonio Torrado Rodríguez
  • Sandra Amigo Castiñeira
  • Santiago Martínez Fernández
  • José Ramón Ríos Recarey
  • Mª José López Roque
 
 • Coordinadora do Equipo de Normalización Lingüística
  • María José López Roque
 
 • Coordinador de Formación en Centros de Traballo
  • Roberto Fernández Villares
 
 • Secretaria
  • María José López Roque