Empresa e iniciativa emprendedora.

2ª Sesión Programa INICIA 2015/16


IES CALVO SOTELO

Presentación do simulador a cargo de técnicos do IGAPE.

Entre os obxectivos do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) está o impulsar a creación de novas empresas e fomentar o espírito emprendedor.

Nesta sesión, un técnico do IGAPE fai unha exposición e orientación aos alumnos sobre o proceso de elaboración do seu plan de empresa, así como sobre outras cuestións e dúbidas habituais no proceso de creación dunha empresa, relacionadas coa viabilidade técnica e económica.

Galería de fotos