Empresa e iniciativa emprendedora.

3ª Sesión Programa INICIA 2015/16


IES CALVO SOTELO
09/03/2016

Presentación do plan de empresa.

Presentación do plan de empresa ante personal técnico do Servicio Municipal de Emprego.