FOL

Cursos Primeiros Auxilios 2015/16


Cursiños de Primeiros Auxilios impartidos por técnicos da Cruz Vermella

Dentro dos Primeiros Auxilios tratáronse:

  • Principios xerais de actuación.
  • Soporte vital básico.
  • Actuación frente a outras emerxencias: hemorraxias, queimaduras, fracturas, luxacións, esguinces...

Galería de fotos